Koběluš - ovocné stromy

Historie


Ovocné stromky se v Bruzovicích pěstovaly již v roce 1920. Podle tehdejší dokumentace se rouby nakupovaly v Pomologickém ústavu v Brně. V té době se pěstovaly odrůdy jako je Jonathan, Ontario, Parména zlatí zimní, Boikovo a pod.

Vypěstované stromky byly určeny pro vlastní potřebu. Švestky domácí pro stromořadí podél silnice, keřový rybíz, angrešt, líska a široký sortiment jabloní a keřových růží pro založení zahrady.

Po roce 1989 bylo rozhodnuto se činností ovocného školkařství zabývat na profesionální úrovni. V roce 1992 proběhlo první uznávací řízení.

Vypěstované ovocné stromky byly určeny nejdříve pouze pro prodej zahradkářům. Postupem času se našimi zákazníky stávají zahradní centra a v neposlední řadě také ovocnáři.

Ovocná školka Bruzovice-Velicesta získala mezi prvními firmami licenční smlouvu na množení nových českých rezistentních odrůd jabloní původem z Ústavu experimentální botaniky AVČR.